Studii Tehnico-Topografice

Studii Tehnico-Topografice

Studiul topografic reprezinta procesul de realizare a retelei topografice necesare obtinerii documentatiei proiectarii lucrarilor propuse. Geocad Limits ofera studii topografice de inalta calitate pentru o gama variata de imobile realizate cu ajutorul unui echipament superior.

ACTE NECESARE
CONTINUT DOSAR SI ACTE NECESARE, CONFORM ORDIN 108/2010
Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUG:
 • Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata unitatii administrativ-teritoriale (in ha), suprafata intravilanului existent si propus, calculata din coordonatele punctelor de contur;
 • Copie a avizului de incepere a lucrarii;
 • Plan topografic (in format analogic si digital – dxf) la o scara convenabila (scara 1:5.000-1:1.000 sau, in cazuri speciale, 1:10.000), astfel incat sa cuprinda:
  • limita unitatii administrativ-teritoriale;
  • limita vechiului intravilan;
  • propunerea pentru limita intravilanului nou.

 

 • Masuratorile realizate in reteaua de indesire, cu tehnologie clasica sau cu tehnologie GNSS (GPS), daca este cazul, in format digital;
 • Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, in format digital;
 • Descrierea limitei intravilanului propus, in format analogic si digital;
 • Calculul analitic al suprafetei unitatii administrativ-teritoriale, precum si al suprafetei existente si propuse a fiecaruia dintre intravilanele componente;
 • Dovada achitarii tarifelor legale.
Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUZ
  • Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in ha);
  • Copie a avizului de incepere a lucrarii;
  • Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila, pe care se va evidentia limita PUZ fata de limita intravilanului existent, in cazul PUZ-urilor executate in extravilan;
  • Plan topografic (in format analogic si digital – dxf), scara 1:2.000-1:500, pe care se vorevidentia limitele PUZ-ului si limitele imobilelor din interiorul PUZ carora le-au fost acordate numere cadastrale;
  • Masuratorile realizate in reteaua de indesire, cu tehnologie clasica sau cu tehnologie GNSS (GPS) in format digital;
  • Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ-ului, in format digital;
  • Calculul analitic al suprafetei delimitate prin PUZ;
  • Certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei;
  • Dovada achitarii tarifelor legale.
Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUD
  • Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in ha);
  • Copie a avizului de incepere a lucrarii;
  • Plan de incadrare in zona la scara 1:10.000-1:2.000;
  • Plan topografic (in format analogic si digital – dxf) intocmit la scara 1:1.000-1:500 pe care se vor evidentia limitele PUD-ului si limitele imobilelor din interiorul PUD carora le-au fost acordate numere cadastrale;
  • Masuratorile realizate in reteaua de indesire, cu tehnologie clasica sau cu tehnologie GNSS (GPS), in format digital;
  • Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUD-ului, in format digital;
  • Calculul analitic al suprafetei delimitate prin PUD;
  • Certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei;
  • Dovada achitarii tarifelor legale.
Documentatia anexata la solicitarea receptiei planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizar a lucrarilor de construire sau desfiintare:
  • Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor;
  • Plan de incadrare in zona;
  • Masuratorile realizate in reteaua de indesire, in format digital;
  • Plan topografic (in format analogic si digital – format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, dupa caz, care va cuprinde si reprezentarea reliefului si a limitelor cadastrale ale imobilului;
  • Certificat de urbanism, in copie;
  • Extras de carte funciara pentru informare si extrasul de plan cadastral actualizate;
  • Dovada achitarii tarifelor legale.
CERE OFERTA
podeanumihai
MIHAI PODEANU
Director General