Cadastru Cladiri Noi

Cadastru Cladiri Noi

Intabularea unei cladiri noi reprezinta procesul de inscriere a proprietatii in Cartea Funciara. Pentru realizarea inscrierii unei cladiri noi este necesara intabularea terenului pe care aceasta este plasata, serviciu disponibil in cadrul firmei noastre.

ACTE NECESARE
  • cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei 1;
  • cererea de receptie si inscriere, conform anexei 2;
  • declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei 5;
  • extras de carte funciara pentru informare;
  • copie xerox dupa planul de amplasament si delimitare a terenului pe care s-a construit sau s-a extins constructia;
  • copie legalizata dupa autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul;
  • certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aiba in el valoarea de impozitare atat pentru teren cat si pentru locuinta;
  • copie xerox dupa actele de identitate.
COSTURI

PRETUL TAXEI DE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

ONORARIUL SE CALCULEAZA IN FUNCTIE DE SUPRAFATA IMOBILULUI.

CERE OFERTA
podeanumihai
MIHAI PODEANU
Director General